Nordman Henrik

Specialist i lungsjukdomar, företagsläkare, allmänläkare, sjömansläkare
Examen:MKD, Docent
Språkkunskaper:Finska, Svenska, Engelska, Danska
Behöver du en lungläkare eller en läkare insatt i allergologi? Jag hjälper dig gärna  om du besväras av t.ex. svåra infektioner i övre eller nedre luftvägarna, envis hosta, astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL, COPD), eller allergiska symptom.  Du får hjälp med att sluta röka.
Jag är väl insatt i yrkes-relaterade hälsobesvär, yrkessjukdomar och speciellt hälsoproblem förorsakade av inneklima. 
Som företagsläkare och allmänläkare hjälper jag dig med hälsokontroller, med stödjandet, uppehållandet och bedömingar av arbetsförmågan och, självfallet med olika sjukdomsfall.
Som sjömansläkare utfärdar jag sjömansintyg 
Priser:
Mottagning, högst 20 min. specialistläkarefrån 83,00 €
Mottagning, högst 30 min. specialistläkarefrån 106,00 €
Distansmottagning högst 10 min. specialistläkarefrån 38,00 €
Distansmottagning högst 20 min. specialistläkarefrån 76,00 €
Distansmottagning högst 30 min. specialistläkarefrån 92,00 €
Till mottagningspriset tilläggs poliklinikavgift 19,90 €. Till distansmottagning tilläggs hanteringsavgift 7,90 €. På seriebesök tilläggs poliklinikavgift 4,70 €/gång. Kanta-avgiften är 1,95 € och debiteras för alla mottagningsbesök som sparas i Mina Kanta.
Boka tid till specialist

Följande lediga tider

Vid behov håller jag mottagning även på distans. Ifall du önskar boka en distansmottagningstid, vänligen ring vår kundservice på 09 1620 570.

Endast patienter som fyllt 12 år. Jag sköter i första hand lungsjukdomar, men tar även emot mina tidigare patienter som allmänläkare.

tis 26.10
10:00
30 min
Nordman Henrik
Specialist i lungsjukdomar, företagsläkare, allmänläkare, sjömansläkare
Eira läkarstation
tis 26.10
10:30
30 min
Nordman Henrik
Specialist i lungsjukdomar, företagsläkare, allmänläkare, sjömansläkare
Eira läkarstation
tis 26.10
11:00
30 min
Nordman Henrik
Specialist i lungsjukdomar, företagsläkare, allmänläkare, sjömansläkare
Eira läkarstation
tis 26.10
11:30
30 min
Nordman Henrik
Specialist i lungsjukdomar, företagsläkare, allmänläkare, sjömansläkare
Eira läkarstation
tis 26.10
13:30
30 min
Nordman Henrik
Specialist i lungsjukdomar, företagsläkare, allmänläkare, sjömansläkare
Eira läkarstation
tis 26.10
14:00
30 min
Nordman Henrik
Specialist i lungsjukdomar, företagsläkare, allmänläkare, sjömansläkare
Eira läkarstation
tis 26.10
14:30
30 min
Nordman Henrik
Specialist i lungsjukdomar, företagsläkare, allmänläkare, sjömansläkare
Eira läkarstation